Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder  (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder  (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1C. Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7M.C. Vrouwenvelder (1775) 7aaaag1Cornelis Hermanus Vrouwenvelder (1808) 8aaaaga8Hendrikus Johannes Vrouwenvelder (1850) 9aaaagah6    10AAAAGAHF7      Johannes Pieter Willem van Dijk (1914) Johannes Wilhelmus Jacobus van der Tak (1925)  Karel Bastiaan Jacob Hijzelendoorn (1918)Geertruida Jacoba van der Velde (1922)Francisca Elisabeth Helena Hijzelendoorn (1921)Bastiaan Johannes Hijzelendoorn (1924)

  Elisabeth Cornelia Johanna (Lies) Vrouwenvelder

Deze foto zijn ter beschikking gesteld door Jacques Jansen

Geboren te 's-Gravenhage op 16 januari 1887 om 09:00 uur.  Geboorteakte nr. 211
Overleden, oud 85 jaar, te 's-Gravenhage op 30 november 1972.
Crematie op 4 december 1972 om 13:00 uur in het Crematorium 
"Ockenburgh" te 's-Gravenhage(Loosduinen).
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Dochter van gezin 9AAAAGAH6.
 
Zij was (1) getrouwd te 's-Gravenhage op 20 augustus 1913 met  huwelijksakte nr. 1684      Lies en Johanes van Dijk
en gescheiden te 's-Gravenhage op 7 september 1923 Scheidings Akte nr. 258 van
 
Johannes Pieter Willem van Dijk
Geboren te 's-Gravenhage op 1 januari 1883 om 10:00 uur.  Geboorteakte nr. 43
Overleden, oud .. jaar, te ...... op ......(??Gv B148; 17011958; 75J ??
Zoon van Johannes Pieter Willem van Dijk & Elisabeth Adriana van der Broek
 
Uit dit huwelijk :
 
1.    Johannes Pieter Willem van Dijk
Geboren te 's-Gravenhage op 18 juni 1914.
Overleden, oud 3 dagen, te 's-Gravenhage op 21 juni 1914 om 11:00 uur. Geboorteakte nr.1913
 
 
Elisabeth Cornelia Johanna Vrouwenvelder Zie boven.  Elisabeth Cornelia Johanna Vrouwenvelder   *1887
 
Zij was (2) getrouwd te 's-Gravenhage op 13 augustus 1924 met huwelijksakte nr. 847
 
Willem Gerard van der Tak
Geboren te 's-Gravenhage op 3 februari 1885 om 10:00 uur.  Geboorteakte nr. 508
Overleden, oud 73 jaar, te 's-Gravenhage op 19 maart 1958.
Zoon van Anthony Martinus Hayo van der Tak en Johanna Cornelia van der Grijp.
 
 
Wethouder mr. M. Vrolijk speldt mevrouw E.C.J. van der Tak-Vrouwenvelder de versierselen op van het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau bij haar afscheid als presidente van de Stichting voor Onderwijs aan Zieke Kinderen, in het Juliana-kinderziekenhuis Fotonummer: 1.16283 Fotograaf: Stokvis Datum: ex. 9 december 1964
 
Uit dit huwelijk :
 
2.    Johannes Wilhelmus Jacobus van der Tak
Geboren te 's-Gravenhage op 11 april 1925.
 
 
Johannes Pieter Willem van Dijk
 
Hij was later getrouwd te 's-Gravenhage op 19 maart 1924 met huwelijksakte nr. 273
 
Jacoba Geertruida van der Velde
Geboren te 's-Gravenhage op 24 juni 1890 om 7:30 uur. Geboorteakte nr. 2636
Overleden, oud .. jaar, te ........ op ......
Dochter van Wilhelmus Johannes van der Velde en Jacoba Geertruida Loorij.
 
Zij was eerst getrouwd te 's-Gravenhage op 28 november 1917 met huwelijksakte nr.1305
en gescheiden te 's-Gravenhage op 18 december 1920 van
 
Bastiaan Johannes Hijzelendoorn
Geboren te 's-Gravenhage op 4 maart 1898 om ..:.. uur.
Overleden, oud .. jaar, te ........ op ......
Zoon van Bastiaan Johannes Hijzelendoorn en Elisabeth Verburg.
 
Uit dit huwelijk :
 
3.    Karel Bastiaan Jacob Hijzelendoorn
Geboren te 's-Gravenhage op 31 maart 1918.
Overleden, oud .. jaar, te ........ op ......
 
 
Jacoba Geertruida van der Velde
 
Zij kreeg later een kind :
 
4.    Geertruida Jacoba van der Velde
Geboren te 's-Gravenhage op 21 mei 1922
 
 
Bastiaan Johannes Hijzelendoorn
 
Hij was later getrouwd te 's-Gravenhage op 26 januari 1921 met
 
Francisca Geertruida Kramer
Geboren te 's-Gravenhage op 1 april 1901 om 03:00 uur. Geboorteakte nr. 1561
Dochter van Gerard Hendrik Kramer en  Geertruida Verwaker
 
Uit dit huwelijk :
 
5.    Francisca Elisabeth Helena Hijzelendoorn
Geboren te 's-Gravenhage op 6 juni 1921.
 
6.    Bastiaan Johannes Hijzelendoorn
Geboren te 's-Gravenhage op 29 april 1924.
Overleden, oud 14 jaar, te 's-Gravenhage op 1 februari 1939 om ..:.. uur.
 
 
 
 Lies Vrouwenvelder
 
 
Bredevoort  juli 1957
Lies Vrouwenvelder Tak
Henri Vrouwenvelder
onbekend meisje
 
Bredevoort juli 1957
 
Bredevoort juli 1957
 
Bredevoort juli 1957
 
 
Bredevoort juli 1957
 
 
Bredevoort juli 1957
 
Bredevoort juli 1957
 
 
 
Bredevoort juli 1957
 
Bredevoort juli 1957
 
 
 
Elizabeth Cornelia Johanna (Lies) ( 1887-1972)  ontwikkelde op hoge leeftijd nog velerlei culturele  activiteiten.  Zie hierover het artikeltje in de Tijd-Maasbode van 16 januari 1962.

Zieken kinderen les geven.
Mevrouw E.C.J. van der Tak-Vrouwenvelder zit van haar dertigste jaar af- vandaag is zij 75 jaar geworden- in het onderwijs voor het zieke kind. Deze geboren en getogen Haagse, die een enthousiast voorzitster is van de stichting "Onderwijsfons voor zieke kinderen", is zeer begaan met het lot van de patiŽntjes. Zij vindt het uiterst belangrijk, dat kinderen, die door ziekte voor lange tijd de school moeten missen, thuis of on het ziekenhuis onderwijs krijgen, zodat zij gelijk op kunnen gaan met hun gezonde kameraadjes. "Dat geeft hun het gevoel, dat zij er nog bij horen,"
Hoewel de kinderen slechts twee uur per week een onderwijzer naast hun bed zien sluit hun onderwijs vrij goed aan op dat van de dagscholen. "Onlangs nog", zo vertelt mevrouw Van der Tak trots, "hebben wij een jongen afgeleverd in de vierde klas van de HBS. Inprincipe geven wij de kinderen tot hun veertiende jaar les maar in sommige gevallen maken wij een uitzondering." Tot deze gevallen behoren ook kinderen, die door de medici zijn opgegeven. "Ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om bij deze patiŽntjes de lessen te stoppen."
Mevrouw Van der Tak heeft nog de tijd meegemaakt, dat het onderwijs voor zieke kinderen - begonnen op initiatief van het Volksonderwijs - een filantropische aangelegenheid was. Ōk kwam toen voornamelijk bij straatarme kinderen. De elende, die ik daar heb gezien, is niet te beschrijven. In 1932is de gemeente begonnen met subsidies. Ųnder...zoals on ons land gebruikelijk - gesplitst in een katholiek, een protesante en een neutrale richting. Ikben geen tegenstander van zuilen,maar als zij er niet waren zou ons werk heel wat gemakkelijker gaan. Een onderwijzer zou bijvoorbeeld alle grote jongens kunnen doen en een ander alle kleintjes. Nu kan dat niet. Ook kunnen wij de stad niet in wijken verdelen, wat voor de onderwijskracht (wij hebben er nu vijf voor ongeveer honderd kinderen) veel eenvoudiger zou zijn" Tot .....1912 heeft mevrouw Van der Tak zelf onderricht aan zieke kinderen gegeven daarna is zij voorzitster geworden van de stichting. "Vorig jaar heb ik tegen het bestuur gezecht:"Denk er om begin volgend jaar word ik zeer oud" Ondanks dat wilde men toch, dat ik voorzittster bleef."
Als gepensioneerde onderwijzers heeft mevrouw Van der Tak-Vrouwenvelder een aantal activiteiten ontwikkeld, waarvan zij nooit geweten heeft,dat zij er toe in staat zou zijn en waarvoor haar ook wel de tijd had ontbroken. Zo is zij voordrachten gaan houden over haar meest geliefdeschrijven.
"Dat is zo gegaan. Bij ons thuis kwamen altijd veel kennissen van mijn man, een bekend Spinozist. Na zijn dood - nu bijna vier jaar geleden - zijn deze mensen trouwe bezoekers gebleven. Op een keer nodigde ik een notaris uit, die even als ik een grote bewondering heeft voor Kafka, om een voordracht te houden over deze schrijver. Die man heeft veel gepraat en wijnig gezegd. Ik dacht toen: "Dat kan ik ook "Ik heb het gewaagd en na afloop zeiden mijn kennissen -allemaal academisch gevormden- : "Mevrouw Van der Tak, wat u...as dat een goede voordracht."dat heeft mij moed gegeven. Ik heb nu al lezingen gehouden over de Italiaan Papini (dat is een kerel!!), Anne Blaman, Albert van der Hoogte ("Het laatste Uur" van hem is Prachtig), Sartre en Simone de Beauvoir. Het heerlijke van die voordrachtavonden vind ik het debat. Ik heb altijd graag een paar psychiaters onder mijn gehoor, die kunnen mij dan op mijn vingers tikken. Hoe meer ik word aangevallen, hoe beter ik het vind."
Op het ogenblik leest mevrouw Van der Tak "Memento mori"van de Ierse schrijfster Muriel Spark. "Het boek is doorspekt met macabere humor, maar dat ligt mij wel." Verder leest zij voor haar ontspanning detectiveverhalen. Ik heb er zelf vier geschreven. Ze zijn niet uitgegeven, maarcirculeren in handschrift onder mijn vienden en kennissen. Zij hebben er van gesmuld. Dan heb ik nog een liefhebberij: reizen. Vroeger heb ik daar te weinig tijd voor gehad, maar de laatste jaren heb ik mijn shcade ingehaald.
Ik ben naar ItaliŽ (twee maal) Spanje, Noord-Afrika en Griekenland gweeest. Waar ik dit jaar naar toe ga weet ik nog niet."
Mevrouw Van der Tak is nog niet van plan haar activiteiten te verminderen. "Ik ga door zegt zij resoluut.
 
 
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.