Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
HGZ
 
De gezusters Vrouwenvelder zijn ondernemende dames zij hebben dan ook twee zaken gehad waarvan een op de Brouwersgracht en de andere op de Paul Krugerlaan te 's-Gravenhage.
 
1. Wilhelmina Louise Maria Sophia Vrouwenvelder 
2. Maria Wilhelmina Catharina Vrouwenvelder
 
3. Marcus Coenraad Vrouwenvelder
4. Wilhelmina Vrouwenvelder van Zwanenburg
 

 
Brouwersgracht 29 
De Brouwersgracht licht tussen de Prinsengracht en het Hoge zand /Buitenom (voorheen Zuid Binnen Singel).
De gezusters Vrouwenvelder worden in het adresboek 1901-1902 
op dit adres vermeld met hun 'kleedermagazijn'. (mode magazijn op de gevel onder het raam)
Over de datum van de foto nog het volgende: 
De Brouwersgracht is in 1902 gedempt. Eerder kan de foto dus niet gemaakt zijn. 
In het midden van de Brouwersgracht was een kios waar je kranten en snoep kon kopen, ook kon je daar je nylon-kousen laten ophalen. In september 1962 vierde mevrouw J.A. Muller haar 50 ste jaar Kios op de Brouwersgracht.
 
 rond 1904                                               
 
1904  MODE MAGAZIJN 
In de deur opening rechts staat vermoedelijk  een van de zussen Vrouwenvelder
 
2004 Soeboer 12 oktober 2004
100 jaar later ziet het pand er zo uit 
Sinds 1985 is hier Soeboer gevestigd met Indonesisch restaurant naast Kok die hier al vanaf 19 ..  een slagers bedrijf heeft gehad., deze is gesloten 2006.
 
 
 
 
 
Later: Paul Krugerlaan
De gezusters Vrouwenvelder kopen gezamenlijk het pand aan de Paul Krugerlaan 53 en 55 te 's-Gravenhage (daterende van ca.1903) zij hebben dan ook geboden op de veiling  6/13 juli 1908 en uit eindelijk zijn zij de nieuwe eigenaars, de overdracht  vond plaats 1 augustus 1908. Deze woning licht dan ook aan de rechterkant vanaf de Loosduinseweg in het eerste gedeelte tot Cronjstraat. 
Na een verbouwing gaan de gezusters  Vrouwenvelder  een manufacturenzaak openen.
"De Kleine Winst"  
Op zaterdag 13 november 1909 aan de Paul Krugerlaan 53 en 55 te 's-Gravenhage.
" De Kleine Winst "
 
 
 
 
 Deze foto is na 1910 genomen omdat op 1 mei 1911 
de elektrische tram lijn 12  door de Paul Krugerlaan reed.
 
 
 
Paul krugerlaan 2004
 
10 oktober 2004
1918 
Gezusters Vrouwenvelder 25 augustus 1918
Gez. Vrouwenvelder, 1 september 1918Gez. Vrouwenvelder, 1 september 1918
 
Op 1 januari 1927 doen de gezusters de zaak over aan H. Trimp.
De zaak in manufacturen en aanverwante artikelen, zoals door beide werd gedreven in het winkelhuis zonder slaapgelegenheid of woning aan de Paul Krugerlaan 53/55 voor de betimmering zoals de opstand met vakken en laden, de toonbank, de kassa, de etalagebenodigdheden, zoals die in de winkel waren, werden voor 5000 gulden verkocht, exclusie de winkelvoorraad.
De aanwezige winkelvoorraad werd op 3 januari 1927 vastgesteld en tegen betaling afgenomen.
 
Na het overlijden van Wilhelmina Louisa Maria Sophia Vrouwenvelder is het pand overgegaan  op 18 mei 1955 naar Marcus Coenraad Maria Vrouwenvelder. Zij liet verder al haar bezittingen over aan Rooms Katholiek Weeshuis en Oudeliedenhuis (Warmoezierstraat 91 te 's-Gravenhage).
 
Later is deze winkel ook doorverhuurd aan mevr. Stockmann ( Telefoonboek 1950 ,53a, telefoon 070-320679)  zij had een zoon die in militairendienst is overleden. Het pand is in de jaren '70 nog 4 jaar door de Volkskrant gehuurd geweest. Daarna is het verhuurd geweest aan drukker .....
Het pand is binnen de familie gebleven tot ... Toen ging de gemeente de straat renoveren en de gemeente kocht alle woningen op . Dat ging zeer aan het hart (een uitspraak van hem was dit pand zal ik nooit wegdoen) maar toch moest hij wel.
Het pand ziet er nu (2004) zo uit na de verbouwing van diverse huizen doorgetrokken.
 
Rinus van den Berg .
Paul Krugerlaan 37-43 rond 1940
Het is opvallend dat twee gelijke bedrijfjes vlak naast elkaar zaten 37 & 53
 
De halve toog van een portiek van het bovenhuis is nog te zien. Als ik mij goed kan herinneren was in 1955 een linkerwinkelraam voor een portiek trap naar bovenhuis. De huidige huisnummers zijn nu 51 t/m 59.
 
___________________________________________________
 
DE  MERCUUR 
1e  jaargang vrijdag 12 november 1909 nr. 6
Grootste gratis verspreid Weekblad voor het Zuid=Afrikaansche= en Schilderskwartier.
Dit blad is gewijd aan de belangen van handel, industrie en huisgezin.
Drukkers/uitgevers:
A. Anneveldt’s Zonen, ’s-Gravenhage.
Bureau van Uitgaven: Westeinde 124
Bijkantoor voor het aannemen van annonces Paul Krugerlaan 45