Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
Henk Vrouwenvelder  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder  (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder  (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1C. Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7M.C. Vrouwenvelder (1775) 7aaaag1   11AAAAGAHJA4     Elisabeth Maria (Ellie) Vrouwenvelder (1959) 12aaaagahjad1

   Hendricus Johannes Antonius Maria (Henk) Vrouwenvelder

Geboren te 's-Gravenhage op 11 augustus 1915.
Overleden, oud 84 jaar, te 's-Gravenhage op 6 maart 2000.
Begraven in besloten kring.
Zoon van gezin 10AAAAGAHJ1.
 
Hij was getrouwd te 's-Gravenhage op 7 maart 1951 met
 
Sophia Catharina Cornelia (Fietje) van der Kooy
Geboren te 's-Gravenhage op 3 augustus 1922.
Dochter van ...... van der Kooy & ... ........ .
 
Uit dit huwelijk :
 
1.     Elisabeth Maria (Ellie) Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 26 juli 1959.
Zie verder gezin 12AAAAGAHJAD1.
 
2.     Hubertus Josef (Huub) Vrouwenvelder
Geboren te 's-Gravenhage op 31 mei 1962.
 
 
 Fotonr. 925_4117 Anefo
Persconf. Commissie Duidelijke Taal in Nieuwspoort 
dr. J.Veering , mr. J. Klaassesz , A.Vondeling en H.J.A.M. Vrouwenvelder
 
Datum 27 augustus 1974
 
 
Bron:
 
Hagenaar, die op later leeftijd senator voor het CDA werd en dat zes jaar bleef. Financieel woordvoerder van zijn fractie. Hij was lange tijd als ambtenaar van de comptabiliteit verbonden aan enkele ministeries. Tevens twintig jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de KVP. Doordat hij door een lichamelijk handicap klein was, een opvallende verschijning in de Senaat. Als oudste lid in jaren was hij, toen dat in 1981 voor het laatst gebeurde, degene die de loting mocht verrichten om te bepalen welke leden na 3 of na 6 jaar moesten aftreden.


in de periode 1977-1983: lid Eerste Kamer
 

loopbaan

-

  

commies afdeling Comptabiliteit, ministerie van Handel en Nijverheid, omstreeks 1947

-

  

adjunct-accountant afdeling Comptabiliteit, minister van Economische Zaken, omstreeks 1948

-

  

plaatsvervangend hoofd afdeling Comptabiliteit (rang: referendaris), ministerie van Economische Zaken, omstreeks 1950 en nog in 1955

-

  

lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 juli 1958 tot 4 juli 1978

-

  

hoofd afdeling Comptabiliteit (rang: referendaris) ministerie van Economische Zaken, omstreeks 1960

-

  

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983 (voor Groep IV)

 

partijpolitieke functies

-

  

lid partijbestuur K.V.P., omstreeks 1962 en nog in 1965

-

  

fractievoorzitter K.V.P. Provinciale Staten van Zuid-Holland tot 1978

-

  

lid partijbestuur C.D.A., omstreeks 1980

 

activiteiten  

als parlementariër  

-

  

Was financieel-woordvoerder van de C.D.A.-Eerste-Kamerfractie; hield zich verder bezig met culturele zaken en volksgezondheid

-

  

Behoorde in 1978 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het initiatiefvoorstel-Van der Doef/De Beer stemde over de periodieke autokeuring

-

  

Stemde in 1980 als enige van zijn fractie tegen een wetsvoorstel tot invoering van een voorraadaftrek en van een vermogensaftrek in de IB en de VB, alsmede van een beperkte rente- en dividendvrijstelling in de IB

-

  

Behoorde in 1981 tot de minderheid van zijn fractie die vóór twee wetsvoorstellen tot accijnsverhoging stemde in het kader van het belastingplan 1982

-

  

Behoorde in 1982 tot de minderheid van zijn fractie die voor het in de Grondwet opnemen van het minderheidsrecht op parlementaire enquête stemde

-

  

Behoorde in 1982 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wijzigen van de zittingsduur van de Eerste Kamer stemde

 

wetenswaardigheden

uit de privé-sfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger

woonplaats(en)/adres(sen)

-

  

's-Gravenhage, Roggekamp 4, omstreeks 1962 en nog in 1965

-

  

's-Gravenhage, Kortrijksestraat 27

-

  

's-Gravenhage, Laan van Clingendael 65, omstreeks 1977 en nog in 1995


ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 


 
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.