Komt u op deze pagina via een zoekmachine en ziet u geen knoppen aan de linkerzijde, klik dan op deze link www.vrouwenvelder.org
  Stamboom Familie Vrouwenvelder

 Wolfgang Frauenfelder  (1565) 1.Felix Frauenfelder (1585) 2.1Hans Conrad Frauenfelder  (1639) 3a1Benedikt Frauenfelder (1672) 4aa1H.C. Vrouwenvelder (1707) 5aaa1C. Vrouwenvelder (1743) 6aaaa7M.C. Vrouwenvelder (1775) 7aaaag1Wijnand Vrouwenfelder (1865) 9aaaagan7Jan Vrouwenfelder (1912) 10aaaagang8  11AAAAGANGG1     A. J. G. Vrouwenvelder (1961)A. S. Vrouwenvelder (1965)B. M. C. Vrouwenvelder  (1967)

  Jan Vrouwenfelder

Geboren te 's-Gravenhage op 4 maart 1934 om ..:.. uur.
Zoon van gezin 10AAAAGANG8.
 
Hij is getrouwd te 's-Gravenhage op 21 augustus 1959 met
 
Annie Cliné 
Geboren te 's-Gravenhage op 12 december 1934 om ..:.. uur.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (op 27 april 2007)
Dochter van Jan Hendrik Cliné en Antje Bolding.
 
Uit dit huwelijk :

1.    Alexander Jurgen Gilbert (Sander) Vrouwenfelder
Geboren te 's-Gravenhage op 3 oktober 1961 om ..:.. uur.
Zie verder gezin 12AAAAGANGGA1

2.     Angeélique Aimée Sabine (Sabine) Vrouwenfelder
Geboren te Brielle op 24 februari 1965 om ..:.. uur.
Zie verder gezin 12AAAAGANGGA2

3.     Bibiane Maria Corroline (Bibi) Vrouwenfelder
Geboren te Brielle op 25 december 1967 om ..:.. uur.
12AAAAGANGGA3


Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen uit deze gegevensbank te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze gegevensbank.

Jan Vrouwenfelder (zie boven) heeft Linda Vrouwenfelder en Petro Hagenauw in de echt verbonden. in de Gemeente Bernisse.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van woonstichting De Zes Kernen en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. In de statuten van de stichting en in het reglement van de Raad van Commissarissen zijn onze bevoegdheden vastgelegd. De Raad onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. Wij beseffen dat het functioneren van een maatschappelijke organisatie als een woningcorporatie in het middelpunt van de belangstelling staat en dat dit vraagt om een transparante publieke verantwoording.

De Raad van Commissarissen telt vijf personen. Van links naar rechts:
Jan Vrouwenfelder (lid), Jan Geilvoet (lid namens huurdersraad), Gerard de Brij (vice voorzitter), Daan Monster (voorzitter) en Dick Barten (lid).

 

Rooster van aftreden: